Kort & Bilder från div Byggprojekt

 

 Timmervilla 300 m2 Jerker monterar Limträ och stolpar
  

Timmerhus i Våmhus

 

 Garage och gäststuga

 Bastumontering i Stockholm

 

 Entre byggnad Tänndalen

Tommy & Stefan


 

 Tommy Limby
 Timmerhus i Grönklitt Inrednings detalj

 

 Inrednings detaljer Veranda
förråduterum

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 SGT Orsa | Telefon: 070 652 05 50 | info@sgtorsa.se